Accès direct
L’intelligence artificielle au regard des sciences humaines et sociales
Programme « Un livre, un auteur »

الديوان الصحافي | صدور النسخة العربية لكتاب “تاريخ العالم في القرن الخامس عشر” للمؤرخ الفرنسي باتريك بوشرون

الديوان الصحافي | صدور النسخة العربية لكتاب “تاريخ العالم في القرن الخامس عشر” للمؤرخ الفرنسي باتريك بوشرون