Accès direct
Exposition : Casablanca : portrait urbanistique et architectural
Manuscrits

Titre

الدرر المرصعة بأخبار صلحاء درعة، أو ، كشف الروعة في التعريف بصلحاء درعة

العنوان
Auteur الناصري الدرعي، محمد المكي بن موسى بن محمد مؤلف
Numéro 002 Manus رقم
Pages 568 عدد الصفحات